C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЪБИРАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО АКТИВИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА И НАРЕДБА № Н-1 от 07.03.2022 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДЕБНИЯ АРХИВ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛАТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 9 ОТ ЗСВ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА СЪДА

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД, ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ И СИГУРНОСТТА В СЪДЕБНИТЕ СГРАДИ И ОБЕКТИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СЪДЕБНИТЕ ПОМОЩНИЦИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 42, АЛ. 4 ОТ ГПК ,

 ЗАЯВЛЕНИЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДВНЕСЕНИ, НЕПРАВИЛНО ВНЕСЕНИ ИЛИ НЕДЪЛЖИМО ВНЕСЕНИ СУМИ ПО СМЕТКИ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН

 ЗАЯВЛЕНИЕ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация