C C C C A+ A A- X

Указател за контакти

Председател

 

   ● КОНЦЕПЦИЯ НА ИГНАТ КОЛЧЕВ

   ● ПЪТНА КАРТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА

 

  Игнат Колчев завършва второто си висше образование в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" през 1996 г., специалност "Право". Едногодишния си стаж като съдебен кандидат полага в Окръжен съд – Смолян през 1997 г. През последната четвърт от стажа си изпълнява и трудовата функция на нотариус със Заповед на Министъра на правосъдието. В началото на 1998 г. е назначен за районен съдия в Районен съд – Смолян. Три месеца след това е назначен за заместник-председател на съда, а след още четири е назначен от ВСС за административен ръководител-председател.

 

  Още през 2000 г. ръководеният от него съд е включен в Проекта за развитие на съдебната система и в Инициативата за укрепване на съдебната система, финансирани и управлявани от Американската агенция за международно развитие (ААМР), а по-късно е избран и за съд-модел. Участва в проведените специализирани обучения, организирани от ААМР в САЩ през 2001 и 2002 г. ("Информационни технологии" и "Съдебна администрация"), както и в специализирано обучение по мрежови информационни технологии в Хамеенлина, Финландия. Участва в множество конференции по посочените проблеми, както и в обучения, свързани с пряката му професионална дейност като съдия в областта на гражданското правораздаване, организирани от Центъра за обучение на магистрати, а след това от Националния институт на правосъдието. За периода 2002-2007г. е лектор в Центъра за обучение на магистрати (ЦОМ) по съдебна администрация. Член е на Комитета по оценка към "Програма за развитие на съдебната система" по проекта "Усъвършенстване на работните процеси в съда", финансиран от Фондация "Америка за България". В предходните два състава на ВСС е член на Експертния съвет по информационни технологии.

  Игнат Колчев е един от инициаторите на принципа за случайно разпределение на делата, на унифицирания 14-цифров код на делата и на формулата за определяне тежестта на делата. Член е на работната група към Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт на ВСС.

  От 2003 г. до 2009 г. Игнат Колчев е съдия в Окръжен съд  – Смолян, а от 2009 г. до избирането му за Административен ръководител на Административен съд – Смолян е заместник-председател на Окръжен съд – Смолян.

  От 19.10.2021 год. съдия Игнат Колчев е избран единодушно за административен ръководител-председател на Административен съд – Смолян за втори мандат от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Работата си като административен ръководител продължава под надслов „Продължаваме напред като екип“!

Игнат Цветков Колчев

Председател

тел: 0301/276-76

Магистрати

 

 

Добринка Грибачева

Съдия

тел: 0301/276-72

Калинка Младенска

Съдия

тел: 0301/276-73

Красимира Селенова

Съдия

тел: 0301/276-74

Петя Оджакова

Съдия

тел: 0301/276-75

Административен секретар

Антония Маринкова-Учикова

Административен секретар

тел: 0301/276-60; тел./факс: 0301/814-20

Деловодство

Миглена Каймаканова

Деловодител

тел: 0301/276-92

Теменужка Лимонова

Деловодител

тел: 0301/276-93

Мария Русинова

Деловодител

тел: 0301/276-94

Зорка Ганинска

Деловодител

тел: 0301/276-95

Росица Форцова

Деловодител

тел: 0301/276-97

Съдебни секретари

Веселка Георгиева

Съдебен секретар

тел: 0301/276-62

Златка Пичурова

Съдебен секретар

тел: 0301/276-83

Радка Маринска

Съдебен секретар

тел: 0301/276-87

Призовкари

Елена Киндова

Призовкар

тел: 0301/276-89

Маруся Стоянова

Призовкар

тел: 0301/276-89

Главен счетоводител

Росица Крайчева

Главен счетоводител

тел: 0301/276-61

Съдебни помощници

Снежана Фурланска

Съдебен помощник

тел: 0301/276-71

Архив

Мария Сункова

Архивар

тел: 0301/276-98

Системен администратор

Цветан Трифонов

Системен администратор

тел: 0301/276-66

C.Trifonov@sm-adc.justice.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация