C C C C A+ A A- X

Ръководство

Председател

 

   ● КОНЦЕПЦИЯ НА ИГНАТ КОЛЧЕВ

   ● ПЪТНА КАРТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА

 

 

    Игнат Колчев завършва второто си висше образование в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" през 1996 г., специалност "Право". Едногодишния си стаж като съдебен кандидат полага в Окръжен съд – Смолян през 1997 г. През последната четвърт от стажа си изпълнява и трудовата функция на нотариус със Заповед на Министъра на правосъдието. В началото на 1998 г. е назначен за районен съдия в Районен съд – Смолян. Три месеца след това е назначен за заместник-председател на съда, а след още четири е назначен от ВСС за административен ръководител-председател.

  Още през 2000 г. ръководеният от него съд е включен в Проекта за развитие на съдебната система и в Инициативата за укрепване на съдебната система, финансирани и управлявани от Американската агенция за международно развитие (ААМР), а по-късно е избран и за съд-модел. Участва в проведените специализирани обучения, организирани от ААМР в САЩ през 2001 и 2002 г. ("Информационни технологии" и "Съдебна администрация"), както и в специализирано обучение по мрежови информационни технологии в Хамеенлина, Финландия. Участва в множество конференции по посочените проблеми, както и в обучения, свързани с пряката му професионална дейност като съдия в областта на гражданското правораздаване, организирани от Центъра за обучение на магистрати, а след това от Националния институт на правосъдието. За периода 2002-2007г. е лектор в Центъра за обучение на магистрати (ЦОМ) по съдебна администрация. Член е на Комитета по оценка към "Програма за развитие на съдебната система" по проекта "Усъвършенстване на работните процеси в съда", финансиран от Фондация "Америка за България". В предходните два състава на ВСС е член на Експертния съвет по информационни технологии.

  Игнат Колчев е един от инициаторите на принципа за случайно разпределение на делата, на унифицирания 14-цифров код на делата и на формулата за определяне тежестта на делата. Член е на работната група към Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт на ВСС.

  От 2003 г. до 2009 г. Игнат Колчев е съдия в Окръжен съд  – Смолян, а от 2009 г. до избирането му за Административен ръководител на Административен съд – Смолян е заместник-председател на Окръжен съд – Смолян.

  От 19.10.2021 год. съдия Игнат Колчев е избран единодушно за административен ръководител-председател на Административен съд – Смолян за втори мандат от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Работата си като административен ръководител продължава под надслов „Продължаваме напред като екип“!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация