C C C C A+ A A- X

Съдебни такси

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

ТАРИФА №1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ -  [doc][pdf]

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.СМОЛЯН, СЪГЛАСНО ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

 т.1 По искови молби, насрещни искови молби и молби  на трети лица със самостоятелни права върху цената на иска – 4 %, но не по-малко от 50лв

 т.2 По неоценяеми искове при предявяване на иска се събира такса до 80 но не по-малко от 30лв

 т.2.б По жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва:

а) от юридическите лица с нестопанска цел и от физическите лица, които не са търговци  10лв

б) от юридически лица, без посочените в буква "а", и от физическите лица - търговци по смисъла на Търговския закон - 50лв

в) за касационни жалби таксите се събират в  половин размер

 т.12 При обжалване пред по-горен съд таксите се събират в половин размер върху обжалваната част

 т.13 За частни жалби по граждански и административни дела – 5 лв

 т.19 За издаване на:

а) съдебно удостоверение – 5лв

б) за заверен препис от решение /определение/ - първа страница – 2лв, за всяка следваща – 1лев 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация