C C C C A+ A A- X

Информация за съда

 

  Административен съд - Смолян осъществява съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.

 

  Административен съд - Смолян разглежда жалби и протести срещу актове на областния управител, както и други актове, посочени в закона; произнася се по спорове за законосъобразността на подзаконови нормативни актове; проверява като касационна инстанция съдебни актове, постановени по административни дела и разглежда молби за отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела.

 

  Съгласно разпоредбата на чл. 26 ал. 1 от Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, в Административен съд – Смолян се прилага компютърно разпределение на делата на случаен принцип.

 

  Интернет страницата на Административен съд - Смолян е създадена, за да даде информираност на гражданите, юридическите лица и административните органи, както и пълна прозрачност за работата на съда.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация