C C C C A+ A A- X

ЗАПОВЕД № 95/17.06.2020 Г. НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН

Дата на публикуване 17 юни 2020 Последна редакция 17 юни 2020 Новини Отпечатай

З А П О В Е Д

 № 95/17.06.2020 год.

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, и във връзка с предстоящата отмяна на обявените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, за ограничаване опасността от разпространение и зараза с „корона вирус“ COVID-19

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

1. ОТМЕНЯМ т. II.2 от Заповед №82/13.05.2020 г. и вместо нея НАРЕЖДАМ: Считано от 17.06.2020 г. до 30.06.2020 г. регистратурата и деловодството да работят с граждани и адвокати със следното работно време: сутрин от 08.30 до 12.00 ч. и след обяд от 14.00 до 17.00 ч. За времето от 12.00 до 14.00 ч. да се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.

2. ИЗМЕНЯМ т.4 от Заповед №78/08.05.2020 г. както следва: Откритите съдебни заседания по делата до второ нареждане, да се провеждат в „Зимната градина“ на съда.

3. ОТМЕНЯМ т.5 и т. 12 от Заповед №78/08.05.2020 г.

 

Служителите на звено ОСВ да следят и контролират за недопускане на струпване на хора пред деловодството и заседателната зала.

Заповедта да се доведе до знанието на целият личен състав и да се обяви на Интернет страницата на съда.

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АДМ. СЪД - СМОЛЯН: /П/
/Добринка Грибачева/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация