C C C C A+ A A- X

ЗАПОВЕД № 90/09.06.2020 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН

Дата на публикуване 9 юни 2020 Последна редакция 9 юни 2020 Новини Отпечатай

З А П О В Е Д

 № 90/09.06.2020 год.

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, и във връзка с предстоящата отмяна на обявените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, за ограничаване опасността от разпространение и зараза с „корона вирус“ COVID-19

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

1. ОТМЕНЯМ т. I от Заповед №82/13.05.2020 г. и вместо нея НАРЕЖДАМ: Считано от 15.06.2020 г. в съда да се възстанови присъствен режим на работа за всички съдии и служители.

2. ОТМЕНЯМ т. II.3 от Заповед №82/13.05.2020 г.

 

Заповедта да се доведе до знанието на целият личен състав и да се обяви на Интернет страницата на съда.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АДМ. СЪД - СМОЛЯН: /П/
/Игнат Колчев/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация